Hersenonderzoek (EEG) bij kinderen

Testen van de hersenen bij kinderen en pubers

 

Het is mogelijk om bij kinderpsycholoog en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar een EEG (elektro-encefalogram) af te laten nemen bij je kind. Een hersenscan met EEG wordt afgenomen wanneer het belangrijk is om te weten hoe de hersenen van een kind informatie verwerken en gebruiken. Deze hersenscanmethode is volledig veilig: door middel van een muts (hersencap) wordt de hersenactiviteit aan de buitenkant van het hoofd van je kind opgevangen. Er wordt geen straling gebruikt en je kind voelt er niks van.

 

Wanneer is het testen van de hersenen bij je kind geïndiceerd?

  • Als je kind een neurofeedback-behandeling gaat krijgen.
  • Als er aanvullend onderzoek naar ADD of ADHD nodig is.
  • Als er aanvullend onderzoek naar slaapproblemen nodig is.
  • Als je meer inzicht wilt krijgen in het functioneren van de hersenen bij je kind (bijvoorbeeld: kunnen bepaalde gedragingen bij je kind verklaard worden door over- of onderactiviteit van specifieke hersensignalen?).

 

Wanneer is het testen van de hersenen bij je kind niet geïndiceerd?

Het testonderzoek van de hersenen bij je kind (via een EEG), uitgevoerd door kinder- en neuropsycholoog Marijke, geeft geen diagnostische testresultaten en kan dus niet als zodanig worden gebruikt om een neurologische afwijking in de hersenen aan te tonen. Bij vermoeden van epilepsie, hersenbloedingen, herseninfarcten, een zware hersenschudding of andere neurologische aandoeningen bij je kind, dan ga je niet naar neuropsycholoog Marijke voor het testen van de hersenen met EEG. Het is dan raadzaam om naar de huisarts te gaan, deze kan je kind eventueel doorverwijzen naar een neuroloog. De neuroloog beslist of er een EEG of een andere hersenscan afgenomen gaat worden bij je kind. Wel kan je kind na het testonderzoek bij de neuroloog in behandeling komen bij kinder- en neuropsycholoog Marijke in het centrum van Amsterdam.
 

 

 

 

Opzet van het hersenonderzoek (EEG) bij kinderen

Het testen van de hersenen bij je kind vindt deels plaats in Amsterdam-Centrum en deels in Nijmegen en bestaat uit drie delen:

  1. Uitgebreide intake van 1.5 uur (Amsterdam-Centrum).
  2. De testdag van 1.5-3 uur (Nijmegen).
  3. Bespreking van de testuitslag en het neurofysiologisch rapport van 1 uur (Amsterdam-Centrum).

 

1. Intake

Tijdens de intake, die plaatsvindt in Amsterdam-Centrum, worden de klachten besproken en beslist kinder- en neuropsycholoog Marijke of het testen van de hersenen geïndiceerd is bij je kind. Op basis van dit gesprek zal Marijke bepalen of het gehele hersenonderzoek (EEG en neuropsychologisch onderzoek) afgenomen wordt of dat het verkorte hersenonderzoek (alleen afname van het EEG) volstaat.

 

2. De testdag

Het testen van de hersenen met EEG vindt plaats in Nijmegen. Dit betekent dat je kind een ochtend of middag naar Nijmegen gaat. Op deze testdag wordt de hersenactiviteit bij je kind opgenomen met een hersencap. Het gehele hersenonderzoek bestaat uit een opname van de hersenactiviteit in rust en een opname tijdens het uitvoeren van een aantal cognitieve (neuropsychologische) tests (taken die de aandacht, de concentratie, het werkgeheugen, de gedragscontrole en de denksnelheid meten). Zo kan precies gezien worden wat de hersenen van je kind doen tijdens het uitvoeren van opdrachten. Het verkorte hersenonderzoek betreft alleen een opname van de hersenactiviteit bij je kind in rust. Na het testen van de hersenen wordt de hersenactiviteit van je kind geanalyseerd door kinderpsycholoog Marijke in Amsterdam-Centrum. De resultaten, conclusies en adviezen worden samengevoegd in een neurofysiologisch rapport.

 

3. De testuitslag en adviesgesprek

De bespreking van de testuitslag van het hersenonderzoek en het neurofysiologisch rapport vindt plaats in Amsterdam-Centrum. Kinderen en jongeren (pubers) vanaf 12 jaar mogen bij de testbespreking aanwezig zijn. Het neurofysiologisch rapport krijgen jullie ook mee naar huis. Tijdens de bespreking vertelt kinder- en neuropsycholoog Marijke of er psychologische behandeling, gedragstherapie of een andere behandeling (bijvoorbeeld neurofeedback) nodig is bij je kind en wat de mogelijkheden zijn.