Intelligentieonderzoek bij kinderen

Testen van de intelligentie in Amsterdam-Centrum

In de kinderpraktijk van kinder- en jeugdpsycholoog dr. Marijke van de Laar (tevens neuropsycholoog) in Amsterdam-Centrum kunnen kinderen (vanaf 6 jaar) en jongeren (pubers tot 17 jaar) terecht voor het testen van hun intelligentie. Uit een intelligentieonderzoek wordt het IQ (de maat voor intelligentie) berekend bij je kind. IQ staat voor 'intelligentiequotiënt'.

Het intelligentieonderzoek (het testen van de intelligentie) bij je kind geeft veel meer dan alleen een IQ-score. Uit de verschillende testonderdelen van de WISC-intelligentietest kunnen de zwakke en sterke kanten van het schoolse functioneren afgeleid worden (zoals begrip, woordenschat, taalgevoel, oorzaak-gevolg denken, rekenen, logisch redeneren, oplossen van problemen, ruimtelijk inzicht, doorzettingsvermogen). Er kan ook een indicatie verkregen worden van het cognitief functioneren (zoals aandacht en concentratie, snelheid van werken, onthouden, werkgeheugen, impulsiviteit).
 

Wanneer is het testen van de intelligentie geïndiceerd bij je kind?

Er zijn verschillende redenen om de intelligentie bij je kind te testen door middel van een intelligentieonderzoek:

  • Om te weten wat de sterke en zwakke schoolse vaardigheden zijn bij je kind.
  • Er zijn vermoedens van zwakzinnigheid of hoogbegaafdheid bij je kind.
  • Er is sprake van onderpresteren bij je kind.
  • Als je kind in groep 8 zit, dan kan het onderzoek naar het IQ bij je kind bijdragen aan het advies van school over het onderwijsniveau op de middelbare school (vmbo, havo of vwo).
  • Het draagt bij aan de diagnostiek en het psychologisch onderzoek bij je kind (bijvoorbeeld ADD, ADHD en autisme).

Het team van kinder- en neuropsychologen gebruikt de WISC om het intelligentieniveau te testen bij kinderen van 6 t/m 16 jaar.

Opzet van het intelligentieonderzoek in Amsterdam-Centrum

Het testen van de intelligentie bij je kind vindt plaats bij de kinder- en jongerenpraktijk aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam-Centrum (aanbellen bij de psychotherapiepraktijk) en wordt uitgevoerd door ontwikkelingspsycholoog Ilonka de Haas. Het traject bestaat uit twee delen:​

  1. De testdag (het intelligentieonderzoek) van 2 uur.
  2. Het adviesgesprek: Bespreking van de testuitslag van het intelligentieonderzoek van 50 minuten.
     

1. De testdag: het testen van de intelligentie bij je kind

Je kind komt een ochtend of een middag naar de kinderpraktijk in het centrum van Amsterdam toe. Op deze dag (de test- en onderzoeksdag) wordt het intelligentieonderzoek (de IQ-test) afgenomen bij je kind. De intelligentietest bestaat uit een aantal losse taken, zoals het maken van een puzzel of het beantwoorden van vragen. Na het intelligentieonderzoek (de testdag) worden de testresultaten uitgewerkt en zullen de resultaten, conclusies en adviezen worden samengevoegd in een onderzoeksrapport. Het verwerken van de intelligentiegegevens bij je kind en het schrijven van de rapportage duurt ongeveer 2 weken.

Het intelligentieonderzoek kan deel uitmaken van een uitgebreid psychologisch onderzoek of diagnostisch onderzoek bij je kind (zie neuropsychologisch onderzoek of het testen van ADD, ADHD of autisme). Naargelang de problematiek van je kind worden er extra tests afgenomen, bijvoorbeeld concentratie- en aandachtstaken, planningstaken of werkgeheugentaken.
 

2. De testuitslag en adviesgesprek

Jongeren (pubers) vanaf 12 jaar mogen bij het adviesgesprek en uitslag van het intelligentieonderzoek aanwezig zijn. Uiteraard mogen ouders ook alleen komen. Tijdens het adviesgesprek wordt de intelligentie-uitslag en het onderzoeksrapport besproken. Tijdens het adviesgesprek vertelt ontwikkelingspsycholoog Ilonka of er psychologische behandeling of gedragstherapie nodig is voor je kind en wat de behandel- en ondersteuningsmogelijkheden zijn. Het onderzoeksrapport wordt door de ouders mee naar huis genomen of digitaal opgestuurd (via e-mail).

Het intelligentieonderzoek bij je kind wordt vergoed door de zorgverzekering of gemeente, maar kan ook particulier betaald worden (zie Tarieven en Vergoedingen).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychotherapiepraktijk
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@psycholoogmarijke.nl


PLAN MIJN ROUTE

 

Design en strategie PSYmedia

 

Faalangst – Zelfvertrouwen – Slaap - Stress – Burn-out – ADHD – Autisme - Somberheid – Depressie - Hersenletsel - Epilepsie – Hoogsensitief