Intelligentieonderzoek bij kinderen

Testen van de intelligentie in Amsterdam-Centrum

Bij Kinderpsychologenpraktijk Marijke in Amsterdam-Centrum kunnen kinderen (vanaf 4 jaar) en jongeren (pubers tot 18 jaar) terecht voor het testen van hun intelligentie. Uit een intelligentieonderzoek wordt het IQ (de maat voor intelligentie) berekend bij je kind. IQ staat voor 'intelligentiequotiënt'.

Het intelligentieonderzoek (het testen van de intelligentie) bij je kind geeft veel meer dan alleen een IQ-score. Uit de verschillende testonderdelen van de intelligentietest kunnen de zwakke en sterke kanten van het schoolse functioneren afgeleid worden (zoals begrip, woordenschat, taalgevoel, oorzaak-gevolg denken, rekenen, logisch redeneren, oplossen van problemen, ruimtelijk inzicht, doorzettingsvermogen). Er kan ook een indicatie verkregen worden van het cognitief functioneren (zoals aandacht en concentratie, snelheid van werken, onthouden, werkgeheugen, impulsiviteit). Bij de kinderpsychologenpraktijk wordt gebruik gemaakt van de volgende intelligentietests: WISC-V, WAIS-IV, RAKIT-II, WPPSI-III en SON-R 6-40.
 

Wanneer is het testen van de intelligentie geïndiceerd bij je kind?

Er zijn verschillende redenen om de intelligentie bij je kind te testen door middel van een intelligentieonderzoek:

  • Om te weten wat de sterke en zwakke schoolse vaardigheden zijn bij je kind.
  • Er zijn vermoedens van zwakzinnigheid of hoogbegaafdheid bij je kind.
  • Er is sprake van onderpresteren bij je kind.
  • Als je kind in groep 8 zit, dan kan het onderzoek naar het IQ bij je kind bijdragen aan het advies van school over het onderwijsniveau op de middelbare school (vmbo, havo of vwo).
  • Het draagt bij aan de diagnostiek en het psychologisch onderzoek bij je kind (bijvoorbeeld ADD, ADHD en autisme).

Opzet van het intelligentieonderzoek in Amsterdam-Centrum

Het testen van de intelligentie bij je kind vindt plaats bij de kinderpsychologenpraktijk (onderdeel van de Psychotherapiepraktijk Nieuwe Keizersgracht) aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam-Centrum (aanbellen bij de psychotherapiepraktijk). Het traject bestaat uit twee delen:​

  1. De testdag (het intelligentieonderzoek) van 2-3 uur.
  2. Het adviesgesprek: Bespreking van de testuitslag van het intelligentieonderzoek van 50 minuten.
     

1. De testdag: het testen van de intelligentie bij je kind

Je kind komt een ochtend of een middag naar de kinderpsychologenpraktijk in het centrum van Amsterdam toe. Op deze dag (de test- en onderzoeksdag) wordt het intelligentieonderzoek (de IQ-test) afgenomen bij je kind. De intelligentietest bestaat uit een aantal losse taken, zoals het maken van een puzzel of het beantwoorden van vragen. Na het intelligentieonderzoek (de testdag) worden de testresultaten uitgewerkt en zullen de resultaten, conclusies en adviezen worden samengevoegd in een onderzoeksrapport.

Het intelligentieonderzoek kan deel uitmaken van een uitgebreid psychologisch onderzoek of diagnostisch onderzoek bij je kind (zie neuropsychologisch onderzoek of het testen van ADD, ADHD of autisme). Naargelang de problematiek van je kind worden er extra tests afgenomen, bijvoorbeeld concentratie- en aandachtstaken, planningstaken of werkgeheugentaken.
 

2. De testuitslag en adviesgesprek

Jongeren (pubers) vanaf 12 jaar mogen bij het adviesgesprek en uitslag van het intelligentieonderzoek aanwezig zijn. Uiteraard mogen ouders ook alleen komen. Tijdens het adviesgesprek wordt de intelligentie-uitslag en het onderzoeksrapport besproken. Tijdens het adviesgesprek vertelt de kinderpsycholoog of er psychologische behandeling of gedragstherapie nodig is voor je kind en wat de behandel- en ondersteuningsmogelijkheden zijn. Het onderzoeksrapport wordt door de ouders mee naar huis genomen of digitaal opgestuurd (via e-mail).

Het intelligentieonderzoek bij je kind wordt vergoed door de gemeente, maar kan ook particulier betaald worden (zie Tarieven en Vergoedingen).


Alle hulp aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeenten Amsterdam, Diemen, Weesp, Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer, Zaanstreek en Waterland.
 

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychotherapiepraktijk
(Kinder)Psychologenpraktijk Marijke
Nieuwe Keizersgracht 58-2
1018 DT Amsterdam

 

 

Design en strategie PSYmedia

 

Faalangst – Zelfvertrouwen – Slaap - Stress – Burn-out – ADHD – Autisme - Somberheid - Hersenletsel - Epilepsie – Hoogsensitief