Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen


!!Belangrijke informatie: Vanwege het nieuwe jeugdstelsel mogen wij geen diagnostiek meer uitvoeren bij kinderen woonachtig in de gemeente Amsterdam.
 

Testen van het denkvermogen bij kinderen in Amsterdam-Centrum

Met neuropsychologisch onderzoek (NPO) bij kinderen en jongeren (pubers) worden denkvaardigheden getest (onderzocht) bij je kind. Andere benamingen voor denkvaardigheden zijn: cognitieve functievaardigheden, executieve functievaardigheden, en uitvoerende functievaardigheden. Hieronder behoren: aandacht en concentratie (hoe lang kan je kind zich concentreren), geheugen (is je kind vergeetachtig, hoe goed kan je kind getallen en instructies onthouden), snelheid van denken en handelen (hoe snel/traag verwerkt je kind informatie), planningsvaardigheden (kan je kind een plan maken en deze uitvoeren), kortdurend onthouden van informatie (werkgeheugen, hoe goed kan je kind ruimtelijke en visuele informatie kort onthouden) en de gedragscontrole (impulsiviteit; hoe goed kan je kind zijn impulsen onder controle houden).

Zowel kinderen als jongeren (pubers) kunnen denkproblemen (executieve functieproblemen) laten testen. Het neuropsychologisch onderzoek (het testen, het NPO) wordt uitgevoerd bij de kinderpraktijk van kinder- en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Tijdens het testonderzoek worden er cognitieve tests (taken) afgenomen die specifiek kunnen meten of er aandachts-, concentratie- of geheugenproblemen aanwezig zijn bij je kind.
 

Wanneer is het testen van denkproblemen geïndiceerd bij je kind?

Het is geïndiceerd om de cognitieve functies (denkvaardigheden/uitvoerende functievaardigheden) te testen en onderzoeken bij je kind als er vermoedens zijn dat er een aantal cognitieve vaardigheden zwak zijn. Je kind kan bij Kinderpsychologenpraktijk Marijke in Amsterdam-Centrum terecht met de volgende redenen:

  • Op aanraden van de huisarts of neuroloog.
  • De leerkracht of de ouders vermoeden concentratie- en aandachtsproblemen bij je kind (er zijn vermoedens van ADD of ADHD).
  • Je kind heeft een hersenschudding of een hersenkneuzing opgelopen, bijvoorbeeld je kind is hard van de trap gevallen of je kind was betrokken bij een auto-ongeval (traumatisch hersenletsel, niet-aangeboren hersenletsel, NAH).
  • Je kind heeft zware epilepsieaanvallen gehad en/of je kind slikt anti-epileptische medicatie.
  • Je wilt graag de sterke en minder sterke vaardigheden van het cognitief functioneren onderzoeken bij je kind. Het team van kinder- en neuropsychologen in Amsterdam-Centrum kan de problemen die het kind dagelijks ondervindt verbinden aan de structuur en de functies van de hersenen.

Opzet van het onderzoekstraject in Amsterdam-Centrum

Het neuropsychologisch testonderzoek bij je kind vindt plaats bij de kinderpsychologenpraktijk (onderdeel van de Psychotherapiepraktijk Nieuwe Keizersgracht) aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam-Centrum (aanbellen bij de psychotherapiepraktijk) en bestaat uit vier of vijf delen:

  1. Uitgebreide intake van 1.5 uur (en eventueel een tweede intake).
  2. Schoolobservatie (alleen bij basisschoolkinderen).
  3. De testdag van 2 tot 3 uur.
  4. Het adviesgesprek: Bespreking van de testuitslag en het neuropsychologisch rapport van 1.5 uur.
  5. Psycho-educatie van een aantal sessies van elk 45 minuten.

1. Intake

Tijdens het intakegesprek, waar zowel het kind als de ouders bij aanwezig zijn, worden de problemen besproken die de ouders zien bij het kind (en horen van de leerkracht op school), en het kind vertelt waar hij/zij last van heeft. Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven niet bij de intake te zijn. Als de ouders graag dingen willen vertellen over hun kind die voor het kind minder fijn zijn om te horen, dan is het mogelijk om nog een verlengde intake te hebben waarbij alleen de ouders (of het kind) aanwezig zijn. Tijdens het intakegesprek bij de kinderpsychologenpraktijk wordt gekeken of de ervaren problemen bij het kind passen bij denkproblemen (cognitieve en executieve functieproblemen). Op basis van dit gesprek zal bepaald worden welke cognitieve tests (taken) en vragenlijsten er afgenomen gaan worden bij je kind. Een deel van de vragenlijsten kan thuis ingevuld worden door het kind en de ouders, en een paar vragenlijsten worden door de leerkracht (de mentor) op school ingevuld.
 

2. Schoolobservatie (alleen bij basisschoolkinderen)

Een kinderpsycholoog van de kinderpraktijk brengt een bezoek aan de basisschool van je kind voor een observatie in de klas. De schoolobservatie bij je kind wordt gehouden door een kinderpsycholoog die je kind nog niet heeft gezien. Op basis van de schoolobservatie van je kind wordt een korte rapportage opgesteld over het gedrag van je kind in de klas. Deze rapportage wordt bij het neuropsychologisch rapport gevoegd.
 

3. De testdag

Op de test- en onderzoeksdag worden de resterende vragenlijsten ingevuld door het kind en de cognitieve (neuropsychologische) tests worden afgenomen bij je kind door een kinder- en neuropsycholoog van de kinderpraktijk. Je kind komt een ochtend of een middag naar de kinderpraktijk toe. Na het onderzoek (de testdag) worden de testresultaten uitgewerkt en zullen de resultaten, conclusies en adviezen worden samengevoegd in een neuropsychologisch rapport van ongeveer 15-20 pagina's.
 

4. De testuitslag en adviesgesprek

Jongeren (pubers) vanaf 12 jaar mogen bij het adviesgesprek aanwezig zijn. Als het kind liever niet wil komen, of de ouders vinden het fijner dat hun kind er niet bij is, dan kunnen de ouders uiteraard alleen komen. Tijdens het adviesgesprek wordt de testuitslag en het uitgebreid neuropsychologisch rapport besproken. Het neuropsychologisch rapport wordt door de ouders mee naar huis genomen of digitaal opgestuurd (via e-mail). Tijdens het adviesgesprek vertelt de kinder- en neuropsycholoog of er psychologische behandeling (therapie) nodig is voor je kind en wat de behandel- en ondersteuningsmogelijkheden zijn.
 

5. Psycho-educatie

Na het adviesgesprek volgen er doorgaans een aantal sessies psycho-educatie. Dit houdt in dat het kind en de ouders informatie krijgen met betrekking tot de testuitslag en hoe met de problemen om te gaan. Wat betekent de uitslag voor het kind, de ouders en het gezin, wat zijn de behandelmogelijkheden, is het nodig om school te informeren (welke hulp kan school het kind bieden), wat kan de omgeving (het sociaal netwerk) doen om het kind en het gezin te ondersteunen, en vaardigheden worden aangeleerd om de situatie te verbeteren.


Alle hulp aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeenten Amsterdam, Diemen, Weesp, Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer, Zaanstreek en Waterland.
 

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychotherapiepraktijk
(Kinder)Psychologenpraktijk Marijke
Nieuwe Keizersgracht 58-2
1018 DT Amsterdam

 

 

Design en strategie PSYmedia

 

Faalangst – Zelfvertrouwen – Slaap - Stress – Burn-out – ADHD – Autisme - Somberheid - Hersenletsel - Epilepsie – Hoogsensitief