Over het team


Contact met de kinderpraktijk in Amsterdam-Centrum

Leuk dat je ons gevonden hebt! Maak hieronder kennis met ons team. Wij zijn een team van kinderpsychologen- en therapeuten werkzaam in het centrum van Amsterdam. Ieder van ons heeft een eigen expertise, waardoor elk kind (en/of de ouders) geholpen kan worden. Onze werkwijze is persoonlijk, deskundig en betrokken. Wil je één van ons ontmoeten? Neem dan contact op voor een intakegesprek via 'Contact'.

Sommige therapeuten van het team van de kinderpraktijk van Marijke behandelen ook volwassenen. Voor meer informatie zie de website van Psychologenpraktijk Marijke Amsterdam-Centrum.

 

NEEM CONTACT OP


 

 

Dr. Marijke van de Laar

Mijn naam is Marijke van de Laar (1978) en ik ben lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen, 219263), SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, 130000528) en AKJP (Amsterdamse vereniging van Vrijgevestigde Kinder- en Jeugd Praktijk). Tevens ben ik gepromoveerd in de neuropsychologie en ontwikkelingspsychologie, en geregistreerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ, Systeemtherapeut NVRG en Neurofeedbackpsycholoog NIP. Met mijn twee kinderen (tieners) woon ik in Amsterdam. Ik bied psychologische hulp, gedragstherapie, gezinstherapie, traumabehandeling en training aan kinderen, jongeren (pubers) en hun ouders in het centrum van Amsterdam (nabij de Amstel, bij de psychotherapiepraktijk Nieuwe Keizersgracht 58).

LEES MEER OVER MARIJKE

 

 

Drs. Ilonka de Haas

Mijn naam is Ilonka de Haas (1968) en ik ben geregistreerd in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, 130003998) en ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Samen met mijn man en twee kinderen woon ik in IJsselstein. Na mijn universitaire opleiding tot ontwikkelingspsycholoog en kinderpsycholoog ben ik in de praktijk aan de slag gegaan op scholen en bij gezinnen thuis. Tevens ben ik docent op de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling Klinische Ontwikkelingspsychologie. In de praktijk van kinder- en jeugdpsycholoog Marijke van de Laar verricht ik psychodiagnostisch onderzoek en geef ik praktische ondersteuning aan kinderen, jongeren (pubers) en hun ouders. Tevens ben ik gespecialiseerd in dyslexie bij kinderen. De wetenschappelijke kennis die ik in mijn werk als docent opdoe, kan ik goed gebruiken in mijn werk als kinderpsycholoog in de praktijk. Anderzijds gebruik ik mijn ervaringen in de praktijk om studenten te leren wat er van je wordt verwacht als je met kinderen, jongeren, hun ouders en leerkrachten gaat werken als ontwikkelings- en kinderpsycholoog. Zo hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren (pubers) die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 

 

 

Drs. Romy Poll

Mijn naam is Romy Poll (1996) en ik ben geregistreerd in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, 130005756) en lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ik woon in Amsterdam, dichtbij het Amsterdamse bos. Aan de Universiteit van Amsterdam ben ik afgestudeerd als Klinisch Ontwikkelingspsycholoog. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan als psycholoog in het (speciaal)voortgezet onderwijs waar ik ervaring heb opgedaan in het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek, kinderpsychologische behandelingen en het geven van sociale vaardigheids- en faalangsttrainingen. Het is een belangrijk doel om kinderen en jongeren te helpen in hun ontwikkeling om zich beter te kunnen manoeuvreren in het dagelijks leven of de draad van het dagelijks leven weer op te pakken. Dit doe ik door kinderen, jongeren en hun ouders een hand te reiken om opzoek te gaan naar hun krachten en samen te ontdekken hoe deze ingezet kunnen worden in moeilijke situaties. Ik ben werkzaam als psycholoog bij Kinderpsychologenpraktijk Marijke aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam-Centrum.

 

 

 

Psychotherapiepraktijk Amsterdam

Kinderpsychologenpraktijk Marijke is een deel van de Psychotherapiepraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum. In deze praktijk werken verschillende psychotherapeuten, systeem-. gezins- en relatietherapeuten, en een jongerenpsychiater. Marijke, Ilonka, Romy en Nadine zorgen in de praktijk voor de behandeling en het (diagnostisch) onderzoeken van de jeugd tot 18 jaar. Vaak werken we in teamverband voor het behandelen van gezinsproblematiek. Voor medicatie kan je kind terecht bij de jongerenpsychiater. Zie voor het hele team van de Psychotherapiepraktijk: www.praktijknieuwekeizersgracht.nl.


Ons team werkzaam op externe locaties

 

 

Annelies Cornel

Mijn naam is Annelies Cornel (1981). Samen met mijn man en twee kinderen woon ik in Amsterdam. Ik ben een integratief kindertherapeut, opvoedcoach, mediator, trainer ‘Hartgrondig Opvoeden’ en docent aan de Academie voor Psychotherapie. Ik geef kindercoaching, counseling en therapie aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en ik geef ouderbegeleiding en -training, en praktische opvoedadviezen. Ik begeleid ouders en kinderen bij het ontdekken van de reden van hun gedrag en daarbij hun onderliggende gevoelens. Elke therapie is een aanpak op maat, waarbij het unieke gezin de uitgangspositie is. Mijn expertise is aanvullend op de behandeltrajecten bij de kinderpraktijk van Marijke op een manier dat ik het opvoed- en pedagogische deel uitvoer, en therapie geef aan jonge kinderen in de basisschoolleeftijd. Wanneer je via Marijke naar mij doorverwezen wordt, vindt de therapie plaats bij de kinderpraktijk in Amsterdam-Zuid (Emmalaan 25). De therapie vindt spelenderwijs plaats; de praktijk is ingericht met uitdagend spelmateriaal voor alle leeftijden.

 

 

 

Lida van Twisk

Mijn naam is Lida van Twisk (1964) en ik woon met mijn man en kinderen in Amsterdam-Centrum. Na mijn opleiding ben ik als Creatief Therapeut gaan werken in het Ita Wegmanhuis in Amsterdam-Centrum en bij het GGZ-topklinisch-centrum psychosomatiek-Altrecht in Zeist. Vanuit deze praktijksituaties ben ik betrokken geweest bij het PhD-onderzoek naar diagnostiek op basis van tekeningen van kinderen in een therapietraject. Het onderzoek heeft bewezen dat in de loop van een behandeltraject bij een kind er een positieve bewustwording van lichaam en zelfbeeld optreedt en dat dit naar voren komt in kindertekeningen. Om deze reden ben ik mij gaan specialiseren in het geven van beeldende creatieve therapie aan kinderen en jongeren. Via creatieve therapie krijgen kinderen een ander en effectiever gedrag en staan zij meer in contact met hun gevoelens. Ik stimuleer, concretiseer, vraag door, ben sensitief aandachtig maar ook doortastend en raak snel de essentie van het probleem aan. De creatieve therapie werkt middels schilderen, tekenen en boetseren en duidt vaak waar geen woorden voor zijn geweest maar wel gevoelens. Deze gevoelens worden de instrumenten waarmee ruimte ontstaat voor verwerking. Ik ben gespecialiseerd in kinderen en jongeren met hooggevoeligheid (hoogsensitiviteit, HSP) en bied daar ook specifieke therapie voor aan. Mijn praktijk is aan de Weteringschans 74 in Amsterdam-Centrum.

 

 

 

Loes Martinius

Mijn naam is Loes Martinius (1992). Mijn man en ik wonen in Santpoort Zuid, dichtbij de zee. Ik ben werkzaam als talentcoach en ergotherapeut bij de kinderergotherapiepraktijk van Karin de Boon in Amsterdam-Zuid. Karin en ik zijn aanvullend op de zorg die bij de kinderpsychologenpraktijk van Marijke wordt gegeven, als dat wij klachten benaderen vanuit de sensorische verwerking van het lichaam. Bij kinderen en jongeren met hersenletsel of SOLK besteden we aandacht aan hoe het lichaam werkt. Hierbij brengen we in kaart wat de in stand houdende factoren zijn die, bijvoorbeeld, de pijn of vermoeidheid verklaren, en brengen we daar verandering in. Onze expertise is tevens het behandelen van kinderen en jongeren met leerproblemen, emotieregulatieproblemen en hooggevoeligheid, zoals bij ADD of ADHD. We pakken de eventueel aanwezige inefficiënte leerstijl aan en stimuleren de leermotivatie van je kind. Hierbij ligt de focus op het ontdekken van de talenten bij je kind en deze toe te passen om productief te blijven, ook als je onder druk komt te staan! Wij werken onder andere met haptonomie, ACT, talentgericht coachen en mijn beschermde brein. De kinderergotherapiepraktijk heet KAAT! en is aan de Waldeck Pyrmontlaan 17 in Amsterdam.

 

 

 

Drs. Charlotte Borggreve

Mijn naam is Charlotte Borggreve. Mijn doel is om kinderen, pubers, en jongeren te helpen om zich gelukkig te voelen, hun draai te vinden en hun kwaliteiten te zoeken. Na mijn studie orthopedagogiek heb ik ruime ervaring opgedaan in het werken met kinderen, pubers en jongeren in de Jongerenopvang (JOP), de kinderopvang, als directeur van het Kinderkookkafé en als projectleider van Multi Culti Cooking. Daarnaast heb ik verschillende boeken en kinder- en jongeren kookboeken geschreven. Mijn kinder- en jongerenpraktijk combineer ik met het vakoverstijgend Multi Culti Cooking dat ik op verschillende VOscholen uitvoer in Nederland. Tijdens het coachen van kinderen en jongeren werk ik van een probleem naar een vaardigheid waarbij ik cognitieve technieken inzet. Samen met het kind of de jongere (en ouders) bekijken we wat er nodig is en wanneer de coaching succesvol beëindigd kan worden. Daarna gaan we oefenen, praten, pakken we belemmerende gedachten en gevoelens aan. Ik gebruik allerlei technieken en werkvormen: Ret, NLP, Mission Possible, Een taal erbij, Geweldloze communicatie en Omdenken. Meestal zijn 2-5 sessies genoeg om het doel te bereiken en ouders tips te geven hoe ze hun kind of jongere verder kunnen begeleiden. Mijn praktijk is aan de Lindenstraat 15a in Amsterdam-Centrum.

 

 

Wolf Mensé

Mijn naam is Wolf Mensé (1954) en ik woon met Lida van Twisk (zij is ook aangesloten bij de kinder- en jongerenpraktijk van Marijke) en kinderen in Amsterdam-Centrum. Ik bied kinderen en jongeren tot 18 jaar ondersteuning bij (de organisatie van) hun schoolwerk en ik geef praktische coaching bij schoolproblemen (zoals uitstelproblemen, motivationele problemen). Ik heb 15 jaar ervaring als docent wiskunde in de onder- en bovenbouw van de havo en vwo. Bij de begeleiding van de leerlingen in de brugklas wordt vaak al duidelijk welke kennis vanuit de basisschool gebrekkig is en aanvulling nodig heeft. De motivatie voor school en een positief zelfbeeld zijn nauw verbonden met goede resultaten. Veel kinderen doen tegenover hun leeftijdsgenoten graag stoer over beroerde resultaten, maar in persoonlijke gesprekken blijkt vaak dat ze zich hierover erg ongelukkig voelen en dolgraag verbetering willen. Bij een buitenschoolse individuele begeleiding, uit het zicht van hun klasgenoten, voelen ze geen barrière om te vragen wat ze niet begrijpen. Zo kunnen ze een gestructureerde manier van werken ontwikkelen en hun resultaten, en daarmee hun zelfrespect en eigenwaarde, aanzienlijk verbeteren. Ik ontvang kinderen en jongeren in mijn praktijk aan de Egelantiersgracht 55 in Amsterdam-Centrum, maar ik kan ook bij jongeren thuis of op school komen, of de coaching online geven.

 

 

 

Johanette Beereboom

Mijn naam is Johanette Beereboom (1967). Mijn man en ik hebben een samengesteld gezin met vier kinderen. Ik ben eigenaar van het centrum voor leerbegeleiding (De Leerboom) in Amsterdam. Ik richt mij voornamelijk op leerlingen die binnen het onderwijs een andere manier van 'denken en doen' hebben. Kinderen waarbij we er niet de vinger op kunnen krijgen waarom het leren soms lastig gaat. Waarom lukt het niet met automatiseren, spelling, lezen, rekentafels, klokkijken etc. Vaak hebben we dan te maken met een andere leerstijl; een visueel/gevoelsmatige leerstijl. Dit zijn vaak kinderen met dyslexie, ADD, ADHD, autisme en beelddenkers. Deze kinderen help ik met een methode die heet De Kernvisie Methode. Daarnaast richt ik mij op remedial teaching op scholen en in de praktijk, onderwijsondersteuning op scholen, bijles PO/VO, huiswerkbegeleiding, kindercoaching, executieve functies (begeleiding en training EF), begrijpend lezen (Alle teksten de Baas), Beter bij de les en screening EQ (passie, talent en welvinden). Het screening EQ laat het ontwikkelingsperspectief van leerlingen in groep 7 en 8 zien. Mijn praktijk is gevestigd aan de Van Hallstraat 10 in Amsterdam-West. Mijn begeleiding kan ook online plaatsvinden.

 


Samenwerking kinderpraktijk in Amsterdam-Noord

Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen is de kinderpsychologenpraktijk van Marijke in Amsterdam-Centrum een samenwerking aangegaan met de kinderpraktijk van Saskia Moonen (Praktijk Rood - Expertisecentrum voor Kind & Jeugd). Zo hoeft je kind niet lang te wachten voor het krijgen van goede therapeutische behandeling.

 

Praktijk Rood

Praktijk Rood is een kinder- en jongerenpraktijk in Amsterdam-Noord. Zij verrichten daar soortgelijk diagnostisch onderzoek en psychologische behandelingen als de kinderpsychologenpraktijk van Marijke in Amsterdam-Centrum. Je kind kan bij Praktijk Rood tevens terecht voor een dyslexie-onderzoek.


Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychotherapiepraktijk
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@psycholoogmarijke.nl


PLAN MIJN ROUTE

 

Design en strategie PSYmedia

 

Faalangst – Zelfvertrouwen – Slaap - Stress – Burn-out – ADHD – Autisme - Somberheid – Depressie - Hersenletsel - Epilepsie – Hoogsensitief