Training ‘Teens can plan!’

Concentratie- en planningstraining speciaal voor jongeren

 

De concentratie- en planningstraining is bedoeld voor pubers en jongeren (van 12 tot 18 jaar) die moeite hebben om zich lang te concentreren, snel afgeleid zijn, het huiswerk vaak op het laatste moment maken, geregeld vergeten om boeken of huiswerk mee te nemen naar school, vaak te laat komen op afspraken, en faalangstig zijn voor toetsen of spreekbeurten.

De concentratie- en planningstraining kan ook gegeven worden aan jongeren (pubers) met autisme (ASS) of aandachtstekort- en concentratieprobleem (ADD of ADHD).

 

Wat heeft mijn kind aan de concentratie- en planningstraining?

Het doel is om concentratie- en planningsvaardigheden aan te leren die je kind op school of thuis zullen helpen. Na de training is je kind in staat om...

  • ... zich beter te concentreren.
  • ... op tijd zijn/haar huiswerk te maken.
  • ... taken zo te plannen zodat ze niet vergeten worden.
  • ... controle te hebben over dingen waar hij/zij snel afgeleid van raakt.
  • ... zich zekerder te voelen over schoolwerk en over de eigen capaciteiten.
  • ... leerachterstanden in te halen.
  • ... vaak op tijd te komen.


Daarnaast is de planningstraining gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfvertrouwen bij je kind, waarbij je kind leert om zelf oplossingen voor problemen te bedenken en deze oplossingen toe te passen. Dit betekent dus ook dat je als ouder je kind wat meer gaat stimuleren om zelf dingen uit te proberen. Verder gaat je kind leren meer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hoe je kind dit zelfvertrouwen kan behouden. Je kind zal minder zenuwachtig en faalangstig zijn voor bijvoorbeeld toetsen en spreekbeurten. Je kind gaat zichzelf en anderen weer waarderen!

 

Inhoud concentratie- en planningstraining

Tijdens de concentratie- en planningstraining (een vorm van psychologische behandeling en gedragstherapie) aan jongeren (pubers) worden er methoden en technieken, maar ook gevoelens en ervaringen, opgeschreven in een soort persoonlijk dagboek. Hierin komen ook opdrachten en eigen ideeën van je kind te staan waar je kind thuis en op school mee gaat oefenen. Methoden die de kinderpraktijk in Amsterdam-Centrum gebruikt om aandacht- en planningsvaardigheden aan te leren bij jongeren en pubers zijn: gedragstherapeutische gesprekken, psycho-educatie over de uitvoerende (executieve) functies van de hersenen, concentratie- en aandachtsoefeningen, wetenschappelijk bewezen effectieve planningsmethoden, timemanagement-technieken, spel- en creatieve werkvormen, en eventueel assertiviteitstraining. Een techniek kan voor de ene jongere werken, maar niet voor de andere jongere. Er wordt gekeken naar wie jouw kind is als persoon, wat bij je kind past en wat voor hem/haar goed voelt.

 

Opzet planningstraining in Amsterdam-Centrum

De concentratie- en planningstraining wordt individueel gegeven aan je kind door schoolcoach Merel van der Veen op gewenste locaties (bv. school, thuis). De sessies kunnen wekelijks of tweewekelijks gegeven worden (eventueel buiten schooltijd). Als extra ondersteuning voor de ouders is het mogelijk om een aantal oudergesprekken of gezinsgesprekken te hebben. Ouders krijgen gerichte adviezen over hoe zij hun kind het beste kunnen ondersteunen in de plannings- en concentratievaardigheden die het kind leert bij Merel (oudermediatie).