Tarieven/vergoedingen voor jeugdhulp

Kinderpraktijk voor jeugdzorg in Amsterdam-Centrum

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Vergoeding via de gemeente of zorgverzekering.
  2. Via een persoonsgebonden budget (pgb).
  3. Zelf betalen.
     

1. Vergoedingen

De jeugdzorg bij de kinderpraktijk in Amsterdam-Centrum wordt volledig vergoed door de gemeenten:

-Amsterdam-Centrum en Amsterdam-Zuid (zie onderstaande cursieve tekst voor de reden)
-Amstelveen en Aalsmeer
-Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn
-Zaanstreek en Waterland

Vergoeding vanuit andere gemeenten dan Amsterdam en Amstelland is niet mogelijk. Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake is van een verwijzing door de huisarts, (kinder)arts of OKT (Ouder en Kind Team). Op deze verwijsbrief mag de problematiek of voorkeur voor behandelmethode staan. Er hoeft dus geen diagnose gesteld te worden en de huisarts hoeft een vermoeden van een stoornis ook niet te vermelden op de verwijsbrief (mag wel maar is niet verplicht). Dr. Marijke van de Laar is geregistreerd als kinder- en jeugdpsycholoog NIP en kinder- en jeugdpsycholoog SKJ. Sinds 2015 wordt de psychologische zorg van kinderen en jongeren (pubers) geregeld via de gemeente waar het kind geregistreerd staat (Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, Zaanstad en Waterland). Sinds 2022 wordt deze kinderpsychologische zorg 'Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp' genoemd. Voor kinderen en jongeren (tieners) onder de 18 jaar geldt geen eigen risico van € 385,00.

Bij jongeren die 18 jaar zijn wordt de psychologische zorg vergoed door hun zorgverzekering (met eigen risico van € 385,00). Kinder- en jeugdpsycholoog Marijke heeft een geldig kwaliteitsstatuut, waardoor jongeren die 18 jaar zijn het eerste jaar vergoeding krijgen vanuit de zorgverzekering.

!!!Belangrijke informatie voor kinderen woonachtig in de gemeente Amsterdam: Vanwege de grote bezuinigingen mogen kinderen woonachtig in een bepaald stadsdeel alleen jeugdhulp ontvangen van een praktijk gevestigd in dat desbetreffende stadsdeel. Dit betekent dat de hulp bij onze praktijk aan kinderen en jongeren woonachtig in Amsterdam-Centrum en -Zuid volledig vergoed wordt door de stadsdelen Amsterdam-Centrum en -Zuid.
 

2. Persoonsgebonden budget (pgb)

Het is mogelijk om de behandelsessies of het testonderzoek bij je kind vergoed te krijgen via een pgb. Ouders gaan hiervoor naar het jeugdloket van de eigen gemeente (Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Zaanstad en Waterland) en leggen het zorgtraject die de kinderpsycholoog van de kinderpraktijk opstelt, voor aan een ouder- en kindadviseur. Nadat er toestemming is gekregen voor het beschikbaar stellen van het bedrag voor het zorgtraject, kunnen we starten met het psychologische behandeltraject bij je kind.

3. Tarieven voor zelf betalen

Een intakegesprek van 50 minuten € 145,00
Een behandelsessie van 45-50 minuten (particulier) € 145,00
Een behandelsessie van 45-50 minuten (werkgever) € 230,00
Neurofeedback van 55 minuten € 145,00
Schoolobservatie t.b.v. onderzoek € 250,00
Intelligentie-onderzoek € 750,00
Onderzoek naar de sociale vaardigheden € 750,00
Neuropsychologisch onderzoek € 1750,00
Testen van ADD, ADHD of autisme € 2250,00
Psychodiagnostisch en psychologisch onderzoek (ADD, ADHD, Autisme, Hoogbegaafdheid, Emotioneel- en Sociaal functioneren, Hechting, etc) € 2250,00


Kinderpsychologenpraktijk Marijke Amsterdam is vrijgesteld van btw. Dit betekent dat ouders niet extra belast worden met btw-kosten.

Zelf betalen van het onderzoek en/of behandelsessies bij je kind. Aan het einde van elke maand ontvangen de ouders een factuur met een specificatie van het aantal psychologische behandelsessies die het kind bij de kinderpraktijk gehad heeft. De ouders betalen het bedrag rechtstreeks aan de kinderpraktijk.
 

Algemene informatie en regels

Binnen 24-uur een afspraak afzeggen. Aan afspraken die meer dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, zijn geen kosten verbonden. Een afspraak afzeggen kan via de telefoon, een bericht achterlaten op de voicemail, een tekstbericht sturen (sms naar 06-20177663) of via e-mail (info@praktijkmarijkeamsterdam.nl). Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt € 70,00 in rekening gebracht. Dit geldt ook voor afspraken waarop het kind en het gezin niet verschijnen. Deze afspraken worden niet vergoed door de gemeente of zorgverzekering.

Algemene gegevens kinder- en jeugdpsycholoog Marijke
AGB-code GZ-/Kinderpsycholoog: 94016527
AGB-code praktijk Kinderpsychologenpraktijk Marijke Amsterdam (Psychologenpraktijk Marijke BV): 94067018


Alle hulp aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeenten Amsterdam, Diemen, Weesp, Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer, Zaanstreek en Waterland.
 

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychotherapiepraktijk
(Kinder)Psychologenpraktijk Marijke
Nieuwe Keizersgracht 58-2
1018 DT Amsterdam

 

 

Design en strategie PSYmedia

 

Faalangst – Zelfvertrouwen – Slaap - Stress – Burn-out – ADHD – Autisme - Somberheid - Hersenletsel - Epilepsie – Hoogsensitief