ADD, ADHD en concentratie bij kinderen

(Gedrags-)Psychologische hulp aan kinderen in Amsterdam-Centrum

Het team van de kinderpraktijk van Marijke biedt praktische hulp, psychologische behandeling en gedragstherapie bij concentratie- en planningsproblemen aan kinderen en jongeren (pubers) met en zonder ADD of ADHD in Amsterdam-Centrum. Het ene kind kan zich heel goed concentreren en het andere kind heeft daar wat meer moeite mee. Als het kind veel last heeft van concentratieproblemen en er spelen tevens andere klachten (zoals planningsproblemen) dan kan het zijn dat je kind kenmerken heeft die passen bij ADD of ADHD. Dus je kind 'is' niet ADD of ADHD, maar je kind heeft een aantal kenmerken die aansluiten bij ADD of ADHD.
 

Kenmerken van ADD bij kinderen

De volgende kenmerken kunnen wijzen op een aandachtstekort- en concentratiestoornis/probleem (ADD, Attention Deficit Disorder) bij kinderen en jongeren (pubers):

 • Moeite hebben om zich lang te concentreren.
 • Vaak wegdromen.
 • Spullen worden vaak vergeten of zijn kwijtgeraakt, chaotisch zijn.
 • Uitstelgedrag.
 • Slordige fouten maken in het schoolwerk.
 • Het lastig vinden om klassikale instructies te begrijpen.
 • Vaak waarschuwingen krijgen van de leerkracht om beter op te letten in de klas.
 • Bij het lezen van lange teksten niet goed belangrijke en onbelangrijke informatie kunnen onderscheiden.
 • Alleen aandacht kunnen opbrengen voor de dingen die het kind interessant vindt en dan niet aanspreekbaar zijn (hyperfocus).
 • Soms inslaapproblemen.
   

Kenmerken van ADHD bij kinderen

Voor aandachtstekort- en concentratiestoornis met hyperactiviteit en/of impulsiviteit (ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder) bij kinderen en jongeren (pubers) komen er, naast de ADD-kenmerken, de volgende kenmerken bij:

 • Eerst doen en dan denken (impulsieve acties hebben).
 • Altijd bezig willen zijn.
 • Moeite hebben om lang stil te zitten of stil te zijn (er wiebelt vaak een voet tijdens het stilzitten).
 • Snel verveeld zijn.
 • Veel willen bewegen.
 • Moeite hebben met luisteren naar een ander.
 • Druk gedrag hebben (rondrennen, wiebelen of veel praten).

​Er zijn weldegelijk verschillen waar te nemen tussen kinderen met ADD en kinderen met ADHD. Kinderen met ADD zijn overwegend veel dromeriger dan kinderen met ADHD. Bij kinderen en jongeren (pubers) met ADD worden instructies vaak niet opgepakt, zijn heel traag en komen over op andere mensen alsof ze in hun eigen gedachten verzonken zijn.

De behandeling bij ADD en ADHD aan kinderen in Amsterdam-Centrum

Tijdens de psychologische behandeling (gedragstherapie en/of planningstraining) leert je kind strategieën om zich beter te concentreren, taken af te maken, de tijd in de gaten te houden, minder snel afgeleid te raken, zichzelf beter te motiveren en taken beter te plannen. Dit gebeurt door middel van psychologische gesprekken (dit noem je cognitieve gedragstherapie), concentratie- en aandachtsoefeningen, opdrachten voor school en thuis, en eventueel speltechnieken. Het zelfvertrouwen zal vergroten en je kind leert bijzondere kwaliteiten van zichzelf te ontdekken en te benutten. Zo krijgt je kind weer rust en overzicht, waardoor je kind beter gaat functioneren op school en thuis (zoals hogere cijfers en minder waarschuwingen van de leerkracht). De plannings- en leerondersteuning aan je kind bij de kinderpraktijk wordt gegeven door onze planningscoach Merel van der Veen.

Ouderbegeleiding. Naast de ADD- of ADHD-ondersteuning aan je kind is het zeer raadzaam om ouderbegeleiding te krijgen bij de kinderpraktijk. Marijke geeft handige adviezen hoe ouders het beste hun kind kunnen leren structuur aan te brengen (dit wordt 'oudermediatie' genoemd en is bedoeld voor ouders met kinderen jonger dan 15 jaar). Ouders zullen merken dat zij minder hun kind hoeven aan te sporen om dingen te doen, kinderen worden veel zelfstandiger. Zie ook gezinstherapie en systeemtherapie.

Neurofeedback. Naast de psychologische behandeling (therapie) van ADD en ADHD bij één van de kinderpsychologen in Amsterdam-Centrum is het ook mogelijk om een neurofeedback-behandeling te krijgen. Neurofeedback is zeer effectief bij inslaapproblemen en concentratie- en aandachtsproblemen; je kind gaat sneller inslapen, zich langer concentreren en meer rust krijgen in het hoofd.
 

Vermoeden van ADD en ADHD bij je kind?

Misschien herken je je kind in een aantal concentratie- en aandachtskenmerken passend bij ADD of ADHD, maar het hoeft dan niet zo te zijn dat je kind ADD of ADHD heeft. Er zijn ook kinderen en jongeren (pubers) met uitstelgedrag en concentratieproblemen zonder dat zij ADD of ADHD hebben. Bij het team van kinder- en jeugdpsychologen (en neuropsychologen) kan je laten onderzoeken (testen) of je kind ADD of ADHD heeft door middel van uitgebreid diagnostisch testonderzoek aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in het centrum van Amsterdam (bij de psychotherapiepraktijk).
 

Oorzaken van ADD en ADHD bij kinderen

Heeft je kind concentratie- en aandachtsproblemen behorende bij ADD of ADHD dan is het zo dat de aandachtsproblemen, zoals een verminderde concentratie, snel afgeleid zijn en uitstelgedrag, nooit geheel zullen verdwijnen. Bij alle kinderen, jongeren en pubers met de diagnose ADD of ADHD zijn de kenmerken, gerelateerd aan ADD of ADHD, 80% erfelijk bepaald (de genetische kenmerken worden van ouder op kind doorgegeven). De overgebleven 20% is onduidelijk. Wel wordt de kans op ADD of ADHD vergroot als het kind bloot wordt gesteld aan nicotine, alcohol en chemische stoffen tijdens de zwangerschap. De kenmerken gerelateerd aan ADD of ADHD horen dus bij je kind en zijn kenmerken waarmee je kind geboren wordt. Tijdens het behandeltraject bij de kinderpraktijk in Amsterdam-Centrum zullen de concentratie- een aandachtsproblemen bij je kind gezien gaan worden als kenmerken die naast mooie eigenschappen bestaan, zoals een grote creativiteit, spontaniteit, humor, zorgzaamheid, avontuurlijk, veel energie en enthousiasme.

Locatie Amsterdam-Centrum
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam
 

PLAN MIJN ROUTE

Contact
Bel 06 2017 7663
info@psycholoogmarijke.nl

 

 

 

 

 

Design en strategie PSYmedia

Faalangst – Zelfvertrouwen – Slaap - Stress – Burn-out – ADHD – Autisme - Somberheid – Depressie - Hersenletsel - Epilepsie – Hoogsensitief