Trauma bij kinderen en jongeren

Traumabehandeling aan kinderen in Amsterdam-Centrum

Een traumabehandeling bij Kinderpsychologenpraktijk Marijke in het centrum van Amsterdam wordt toegepast bij je kind wanneer je kind last heeft gekregen van een eerder meegemaakt schokkende (traumatische) gebeurtenis. De meeste kinderen herstellen vanzelf na een traumatische gebeurtenis en houden hier geen blijvende klachten aan over. Doorgaans zijn de klachten als gevolg van een schokkende gebeurtenis tijdelijk van aard. Maar als je kind meerdere traumatische ervaringen meemaakt, dan is het risico op blijvende klachten groter. Kinderen die geregeld worden blootgesteld aan fysiek en/of psychisch geweld (zoals ruzies in het gezin of in de nabije omgeving, pesten, mishandeling, emotionele verwaarlozing) ervaren dagelijks chronische stress en angst. Onverwerkte trauma's hebben invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling en kan een negatief effect hebben op het zelfbeeld op je kind.
 

Klachten bij trauma bij kinderen

Hoe een kind reageert na het ervaren van een traumatische gebeurtenis verschilt tussen kinderen en is afhankelijk van de leeftijdsfase waarin het kind zich bevindt. Over het algemeen kunnen de volgende klachten herkend worden:

 • Herbelevingen; het kind beleeft in herinnering steeds opnieuw de schokkende gebeurtenis.
 • Lichamelijke klachten: buikpijn of hoofdpijn, trillen, hartkloppingen.
 • Slaapproblemen en vermoeidheid.
 • Veel zorgen maken en piekeren.
 • Concentratieproblemen met als gevolg achteruitgang van schoolprestaties.
 • Heel alert zijn op dingen die in de omgeving gebeuren.
 • Zich niet veilig voelen.
 • Kort lontje hebben, vaak boos worden of geïrriteerd reageren.
 • Vermijden: prikkels vermijden die het kind doet herinneren aan de traumatische gebeurtenis.
 • Opstandig en/of onverschillig gedrag.
 • Negatief zelfbeeld.
 • Somberheid.
 • Automutilatie en/of suïcidegedachten.

De behandeling van trauma in Amsterdam-Centrum

De meest effectieve behandelvorm aan kinderen, die last hebben van klachten als gevolg van het meemaken van één of meerdere traumatische gebeurtenissen, is een EMDR-behandeling al dan niet in combinatie met cognitieve gedragstherapie. Soms wordt de traumabehandeling met EMDR bij Kinderpsychologenpraktijk Marijke in Amsterdam-Centrum voorafgegaan door het eerst uitschrijven van de traumatische gebeurtenis in verhaalvorm. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een kinderpsycholoog van de kinderpraktijk. Zie EMDR-behandeling en Gedragstherapie voor meer informatie over deze vormen van behandelmethodes door de kinder- en jeugdpsychologen van Kinderpsychologenpraktijk Marijke.

Voor een goed verloop van de traumabehandeling aan kinderen en jongeren is het soms raadzaam om een aantal gezinsgesprekken of oudergesprekken (systeemtherapie) te hebben bij de kinderpraktijk (kinderpsycholoog Marijke is gezins- en systeemtherapeut), maar alleen als dit wenselijk is (je kind is hierin leidend).
 

Oorzaken van trauma bij kinderen

Het meemaken van een schokkende gebeurtenis hoeft niet altijd te leiden tot klachten bij een kind. Vaak speelt de omgeving een grote rol bij de ontwikkeling van klachten. Als er een goed sociaal vangnet is, en de ouders en/of dierbaren zijn adequaat in staat om steun en liefde te geven aan het kind, dan leert het kind om te gaan met nare gebeurtenissen in het leven. Hoe veerkrachtig iemand in het leven staat op de volwassen leeftijd is afhankelijk van de emotionele beschikbaarheid van de ouders tijdens de kindertijd. Soms staan ook ouders machteloos in de effecten van het meemaken van een traumatische ervaring bij hun kind, zoals langdurig pesten, overlijden van een dierbare of medische ingrijpen in het ziekenhuis. Het krijgen van psychologische hulp bij het verwerken van deze traumatische gebeurtenissen zorgt ervoor dat het kind weerbaar en zelfverzekerd wordt om tegenslagen in de toekomst aan te kunnen.


Alle hulp aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeenten Amsterdam, Diemen, Weesp, Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer, Zaanstreek en Waterland.
 

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychotherapiepraktijk
(Kinder)Psychologenpraktijk Marijke
Nieuwe Keizersgracht 58-2
1018 DT Amsterdam

 

 

Design en strategie PSYmedia

 

Faalangst – Zelfvertrouwen – Slaap - Stress – Burn-out – ADHD – Autisme - Somberheid - Hersenletsel - Epilepsie – Hoogsensitief