Hoogsensitief Hooggevoelig HSP

Psychologische en praktische hulp aan kinderen in Amsterdam-Centrum

 

Voor kinderen en jongeren (pubers) die hooggevoelig (hoogsensitief, HSP) zijn kunnen drukke omgevingen (bijvoorbeeld school, verjaardagen, groot gezin) en veel negativiteit in de omgeving (bijvoorbeeld boze leerkracht, pestende kinderen) bijdragen aan het ervaren van meer stress en spanning. Het zenuwstelsel bij hoogsensitieve kinderen is namelijk gevoeliger dan bij kinderen die niet hoogsensitief zijn. Bij hooggevoelige kinderen en jongeren (pubers) gaat er een groot deel van hun energie op aan het verwerken van al die prikkels uit de omgeving. Hierdoor hebben deze kinderen minder energie over om zich goed te concentreren op school en kunnen ze onder hun niveau presteren. De kinderpsychologen (en neuropsychologen) bij de kinderpraktijk in Amsterdam-Centrum kunnen je kind helpen om minder snel overprikkeld en van slag te raken door omgevingsinvloeden.


Kenmerken van hooggevoelige kinderen (hoogsensitief, HSP)

Voelt je kind ...

  • zich vaak geïrriteerd door harde geluiden, fel licht of drukte?
  • de sfeer in omgevingen?
  • zich boos als hij/zij schrikt?
  • een sterke behoefte aan rust en stilte, maar kan zich daar moeilijk aan toegeven?
  • zich nerveus of faalangstig wanneer er van alles van je kind verwacht wordt?
  • de emoties bij andere kinderen en volwassenen? Groot inlevingsvermogen.
  • zich geïrriteerd door labels in kleren, naden in sokken of stoffen van kleding?
  • zich ongemakkelijk als hij/zij niet weet wat de verrassing is?
  • zich zeer betrokken bij gebeurtenissen in de omgeving? Je kind stelt diepzinnige en (voor de leeftijd té) wijze vragen.


Dan zou het kunnen zijn dat je kind hooggevoelig (hoogsensitief, HSP) is. Hoogsensitieve kinderen en jongeren (pubers) hebben vaak een groot inlevingsvermogen, kunnen goed luisteren, zijn warm en trouw. Hooggevoelige kinderen denken lang na over gebeurtenissen en komen daar later op terug. Zij dragen andere kinderen een warm hart toe en zijn zeer begaan met het welzijn van dierbaren. Hoogsensitiviteit (HSP) is dus een eigenschap die we moeten koesteren bij kinderen en jongeren.


Vermoeden van hoogsensitiviteit (HSP) bij je kind?

Belangrijk is om te vermelden dat hooggevoeligheid (hoogsensitiviteit, HSP) bij je kind niet een stoornis of een diagnose is en dus ook niet onderzoeksmatig getest kan worden. Het is een karaktereigenschap. Op basis van gesprekken en vragenlijsten kan een kinder- en neuropsycholoog afleiden of er sprake is van hoogsensitiviteit (HSP) bij je kind. De hooggevoeligheid bij je kind kan dus ook niet weg-behandeld worden. Kinderen en jongeren (pubers) gediagnosticeerd met ADD, ADHD of autisme (ASS) zijn vaak hooggevoelig (hoogsensitief, HSP).

 

De behandeling bij hoogsensitiviteit (HSP) bij kinderen en pubers

De psychologische behandeling en gedragstherapie bij hooggevoeligheid (hoogsensitiviteit, HSP) aan kinderen en jongeren (pubers) bij één van de kinderpsychologen bij de kinderpraktijk is praktisch en aangepast aan het leeftijdsniveau van het kind. Tijdens de behandeling van hooggevoeligheid zijn jonge kinderen vaak creatief en via spel bezig, terwijl oudere kinderen en jongeren (pubers) gesprekken en oefeningen fijner vinden. Er wordt gekeken door de kinder- en jeugdpsycholoog naar manieren hoe je kind de overprikkeling kan verminderen (door vaardigheden toe te passen om zo het zenuwstelsel minder gevoelig te maken), welke vaardigheden passend zijn bij je kind om zichzelf af te sluiten van drukke omgevingen en hoe je kind de ontwikkeling van de eigen 'ik' kan stimuleren. Dit laatste is zeer belangrijk bij hoogsensitieve jongeren en pubers, omdat deze jongeren vaak niet luisteren naar de eigen behoeften en wensen, maar meegaan met de gevoelens en wensen van leeftijdsgenoten (hooggevoelige jongeren en pubers kunnen dan dingen doen waar ze eigenlijk zelf niet achter staan). De psychologische behandeling bij de kinder- en jeugdpsycholoog (of neuropsycholoog) vindt plaats in het centrum van Amsterdam (nabij de Amstel).


Oorzaken van hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit bij kinderen

Hooggevoeligheid (hoogsensitiviteit, HSP) is een persoonskenmerk waar kinderen mee geboren worden. Vaak is één van de ouders van het kind ook hoogsensitief. Wel is het zo dat de mate aan last dat het kind ervaart van de hooggevoeligheid afhangt van hoe de ouders en directe omgeving omgaan met de overprikkeling bij hun kind. Sommige ouders hebben de overtuiging dat hun overgevoelige kind juist blootgesteld moet worden aan heel veel prikkels zodat hun kind daaraan gewend raakt ('de wereld bestaat uit heel veel prikkels'). Andere ouders kunnen overbeschermend reageren naar hun oversensitieve kind en juist hun kind té weinig prikkels geven. Zowel een overmaat aan prikkels als een prikkelarme omgeving doet een hooggevoelig kind niet goed. Het is belangrijk voor het hoogsensitieve kind om hierin een balans te vinden. Een kinder- en neuropsycholoog kan kinderen en hun ouders hierbij helpen in Amsterdam-Centrum.