ADD, ADHD en concentratie bij kinderen

(Gedrags-)Psychologische hulp aan kinderen in Amsterdam-Centrum

Het team van de kinder- en jongerenpraktijk van Marijke biedt praktische hulp, psychologische behandeling en gedragstherapie bij concentratie- en planningsproblemen aan kinderen en jongeren (pubers) vanaf 8 jaar met en zonder ADD of ADHD in Amsterdam-Centrum. Het ene kind kan zich heel goed concentreren en het andere kind heeft daar wat meer moeite mee. Als het kind veel last heeft van concentratieproblemen en er spelen tevens andere klachten (zoals planningsproblemen) dan kan het zijn dat je kind kenmerken heeft die passen bij ADD of ADHD. Dus je kind 'is' niet ADD of ADHD, maar je kind heeft een aantal kenmerken die aansluiten bij ADD of ADHD.
 

Kenmerken van ADD bij kinderen

De volgende kenmerken kunnen wijzen op een aandachtstekort- en concentratiestoornis/probleem (ADD, Attention Deficit Disorder) bij kinderen en jongeren (pubers):

 • Moeite hebben om zich lang te concentreren.
 • Vaak wegdromen.
 • Spullen worden vaak vergeten of zijn kwijtgeraakt, chaotisch zijn.
 • Uitstelgedrag.
 • Slordige fouten maken in het schoolwerk.
 • Het lastig vinden om klassikale instructies te begrijpen.
 • Vaak waarschuwingen krijgen van de leerkracht om beter op te letten in de klas.
 • Bij het lezen van lange teksten niet goed belangrijke en onbelangrijke informatie kunnen onderscheiden.
 • Alleen aandacht kunnen opbrengen voor de dingen die het kind interessant vindt en dan niet aanspreekbaar zijn (hyperfocus).
 • Soms inslaapproblemen.
   

Kenmerken van ADHD bij kinderen

Voor aandachtstekort- en concentratiestoornis met hyperactiviteit en/of impulsiviteit (ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder) bij kinderen en jongeren (pubers) komen er, naast de ADD-kenmerken, de volgende kenmerken bij:

 • Eerst doen en dan denken (impulsieve acties hebben).
 • Altijd bezig willen zijn.
 • Moeite hebben om lang stil te zitten of stil te zijn (er wiebelt vaak een voet tijdens het stilzitten).
 • Snel verveeld zijn.
 • Veel willen bewegen.
 • Moeite hebben met luisteren naar een ander.
 • Druk gedrag hebben (rondrennen, wiebelen of veel praten).

​Er zijn weldegelijk verschillen waar te nemen tussen kinderen met ADD en kinderen met ADHD. Kinderen met ADD zijn overwegend veel dromeriger dan kinderen met ADHD. Bij kinderen en jongeren (pubers) met ADD worden instructies vaak niet opgepakt, zijn heel traag en komen over op andere mensen alsof ze in hun eigen gedachten verzonken zijn.

De behandeling bij ADD en ADHD aan kinderen in Amsterdam-Centrum

Bij de kinder- en jongerenpraktijk van Marijke wordt de behandeling van kinderen en jongeren met ADD en ADHD onder de 12 jaar gegeven door onze kinder- en schoolpsycholoog Ilonka de Haas. De behandeling van kinderen en jongeren met ADD en ADHD boven de 12 jaar (de training 'Teens can plan!') wordt gegeven door onze planning- en leercoach Wolf Mensé. Tijdens de behandeling (gedragstherapie en/of planningstraining) leert je kind strategieën om zich beter te concentreren, taken af te maken, de tijd in de gaten te houden, minder snel afgeleid te raken, zichzelf beter te motiveren en taken beter te plannen. Dit gebeurt door middel van coachingsgesprekken (dit noem je cognitieve gedragstherapeutische gespreksvoering), concentratie- en aandachtsoefeningen, en opdrachten voor school en thuis. Het zelfvertrouwen zal vergroten en je kind leert bijzondere kwaliteiten van zichzelf te ontdekken en te benutten. Zo krijgt je kind weer rust en overzicht, waardoor je kind beter gaat functioneren op school en thuis (zoals hogere cijfers en minder waarschuwingen van de leerkracht).

Ouderbegeleiding. Naast de ADD- of ADHD-ondersteuning aan je kind is het zeer raadzaam om ouderbegeleiding te krijgen bij de kinder- en jongerenpraktijk. De therapeuten en psychologen geven handige adviezen hoe ouders het beste hun kind kunnen leren structuur aan te brengen (dit wordt 'oudermediatie' genoemd en is bedoeld voor ouders met kinderen jonger dan 15 jaar). Ouders zullen merken dat zij minder hun kind hoeven aan te sporen om dingen te doen, kinderen worden veel zelfstandiger. Zie ook gezinstherapie en systeemtherapie. Bij kinderen die last hebben van ADD/ADHD en jonger zijn dan 12 jaar, worden geholpen via ouderbegeleiding.
 

Vermoeden van ADD en ADHD bij je kind?

Misschien herken je je kind in een aantal concentratie- en aandachtskenmerken passend bij ADD of ADHD, maar het hoeft dan niet zo te zijn dat je kind ADD of ADHD heeft. Er zijn ook kinderen en jongeren (pubers) met uitstelgedrag en concentratieproblemen zonder dat zij ADD of ADHD hebben. Bij de kinder- en jongerenpraktijk kan je je kind laten onderzoeken (testen) door het team van kinder- en neuropsychologen of je kind ADD of ADHD heeft door middel van uitgebreid diagnostisch testonderzoek aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in het centrum van Amsterdam (bij de psychotherapiepraktijk). Kinderen vanaf 8 jaar kunnen getest worden op ADD en ADHD.
 

Oorzaken van ADD en ADHD bij kinderen

Heeft je kind concentratie- en aandachtsproblemen behorende bij ADD of ADHD dan is het zo dat de aandachtsproblemen, zoals een verminderde concentratie, snel afgeleid zijn en uitstelgedrag, nooit geheel zullen verdwijnen. Bij alle kinderen, jongeren en pubers met de diagnose ADD of ADHD zijn de kenmerken, gerelateerd aan ADD of ADHD, 80% erfelijk bepaald (de genetische kenmerken worden van ouder op kind doorgegeven). De overgebleven 20% is onduidelijk. Wel wordt de kans op ADD of ADHD vergroot als het kind bloot wordt gesteld aan nicotine, alcohol en chemische stoffen tijdens de zwangerschap. De kenmerken gerelateerd aan ADD of ADHD horen dus bij je kind en zijn kenmerken waarmee je kind geboren wordt. Tijdens het behandeltraject bij de kinderpraktijk in Amsterdam-Centrum zullen de concentratie- een aandachtsproblemen bij je kind gezien gaan worden als kenmerken die naast mooie eigenschappen bestaan, zoals een grote creativiteit, spontaniteit, humor, zorgzaamheid, avontuurlijk, veel energie en enthousiasme.


Alle hulp aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeenten Amsterdam, Diemen, Weesp, Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer, Zaanstreek en Waterland.
 

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychotherapiepraktijk
(Kinder)Psychologenpraktijk Marijke
Nieuwe Keizersgracht 58-2
1018 DT Amsterdam

 

 

Design en strategie PSYmedia

 

Faalangst – Zelfvertrouwen – Slaap - Stress – Burn-out – ADHD – Autisme - Somberheid - Hersenletsel - Epilepsie – Hoogsensitief