Neurofeedback-behandeling in Amsterdam

Trainen van de hersenen bij kinderen en pubers

Neurofeedback is een methode om het functioneren van de hersenen bij kinderen en jongeren (pubers) te verbeteren. De activiteit van de hersenen bij het kind wordt via de buitenkant van het hoofd beïnvloed en veranderd, dus de methode is geheel onschuldig en veilig. Neurofeedback-behandeling bij de kinderpraktijk in Amsterdam-Centrum is een goed alternatief wanneer medicatie niet gewenst of mogelijk is bij je kind.
 

Wat heeft mijn kind aan de neurofeedback-behandeling?

De effecten van een neurofeedback-behandeling bij kinderen en jongeren (pubers) zijn:

  • Sneller inslapen en goed doorslapen.
  • Meer rust hebben in het hoofd.
  • Zich langer kunnen concentreren.
  • Minder snel afgeleid raken.
  • Fitter voelen en meer energie hebben.
  • Minder snel overprikkeld raken.
  • Controle hebben over gedragingen en gevoelens.

Het doel van de neurofeedback-behandeling bij je kind is dat de ervaren problemen (zoals concentratieproblemen, onrust en slaapproblemen) verminderen en schoolprestaties verbeteren. Bij ADD, ADHD of autisme (ASS) is het wel zo dat de concentratie- en aandachtsproblemen en onrust niet zullen verdwijnen bij je kind. Neurofeedback bij hersentrauma (NAH, niet-aangeboren hersenletsel) en SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, ofwel functionele problemen) stimuleert het natuurlijk herstel van de hersenen bij kinderen, waardoor de concentratie verbetert en de overprikkeling vermindert. Kinderen en jongeren (pubers) met slaapproblemen gaan aanzienlijk sneller inslapen en beter doorslapen door een combinatie van de neurofeedback-behandeling en de behandeling 'Goed slapen doe je zo'.
 

Belangrijke informatie over neurofeedback bij je kind

Voor een veilige neurofeedback-behandeling bij kinderen en jongeren (pubers) is het nodig dat er eerst een hersenonderzoek bij je kind plaatsvindt met de EEG-hersenscan. Soms wordt er een neurofeedback-behandeling gegeven aan kinderen zonder dat het functioneren van de hersenen bij het kind bekend is. Dit kan gevaarlijk zijn. Met neurofeedback wordt de aanwezige onder- of overactiviteit van bepaalde hersensignalen bij het kind genormaliseerd: onderactiviteit van bepaalde hersensignalen wordt omhoog gebracht en overactiviteit wordt omlaag gebracht. Het is dus belangrijk dat eerst bekend moet zijn of er sprake is van onder- of overactiviteit van de hersenen bij je kind alvorens over te gaan op het normaliseren van de hersenactiviteit bij je kind met neurofeedback-behandeling.

Neurofeedback zonder hersenonderzoek: Er is één hersengolf die veilig genormaliseerd kan worden met een neurofeedback-behandeling zonder dat de hersenactiviteit bij je kind bekend hoeft te zijn. Deze specifieke hersenactiviteit heet het Senso Motorisch Ritme, ofwel de SMR-frequentie (dit zijn de hersengolven van 12-15 Hz per seconde). Tijdens de neurofeedback wordt de duur van de SMR-frequentie verlengd bij je kind. Dit is zeer effectief bij concentratie- en aandachtsproblemen, en bij inslaap- en doorslaapproblemen.

Inhoud van de neurofeedback-behandeling bij kinderen en pubers

Voor een neurofeedback-behandeling (training) maakt de kinderpsycholoog van de kinderpraktijk in Amsterdam-Centrum gebruik van EEG (elektro-encefalografie). Een EEG-hersenscan bij neurofeedback is volledig veilig: door middel van één sensor op het hoofd en twee sensoren achter de oren wordt de hersenactiviteit aan de buitenkant van het hoofd bij je kind opgevangen. Er wordt geen straling gebruikt en je kind voelt er niks van. Vervolgens kijkt je kind naar een computerscherm waar een puzzel wordt opgelost of een film/muziek wordt afgespeeld. Wanneer de hersenen van je kind het juiste signaal genereren wordt er een puzzelstukje getoond of gaat de film lopen of de muziek spelen. Als de hersenen van je kind niet het juiste signaal genereren gebeurt er niks. Een neurofeedback-behandeling haakt in op de plasticiteit van de hersenen; de hersenen bij je kind zullen steeds vaker en voor een langere tijd de gewenste hersenactiviteit produceren.
 

Opzet en vergoeding van de neurofeedback-behandeling

De neurofeedback-behandeling aan kinderen en jongeren (pubers) wordt gegeven door kinder- en jeugdpsycholoog Marijke van de Laar. Zij is geregistreerd als neurofeedbackpsycholoog NIP. Dit betekent dat de neurofeedback-behandeling volledig vergoed wordt door de zorgverzekering (de gemeente van Amsterdam en omstreken). De neurofeedback-behandeling bij je kind is een intensieve behandeling en wordt daarom bij het kind thuis gegeven zodat er meer dan drie sessies in de week plaats kunnen vinden (het kind hoeft dus niet naar de praktijk te komen). In totaal zullen er 20 tot 30 neurofeedback-sessies plaatsvinden van 30-45 minuten. Langdurig en op de juiste manier de hersenen trainen kan het functioneren van de hersenen bij je kind blijvend in een betere conditie brengen.
 


Alle hulp aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeenten Amsterdam, Diemen, Weesp, Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer, Zaanstreek en Waterland.
 

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychotherapiepraktijk
(Kinder)Psychologenpraktijk Marijke
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@psycholoogmarijke.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Design en strategie PSYmedia

 

Faalangst – Zelfvertrouwen – Slaap - Stress – Burn-out – ADHD – Autisme - Somberheid – Depressie - Hersenletsel - Epilepsie – Hoogsensitief