Systeem-/gezinstherapie en ouderbegeleiding

Psychologische hulp omtrent relaties (vrienden, gezin, familie)

Systeemtherapie bij de kinderpraktijk in Amsterdam-Centrum wordt ingezet wanneer het belangrijk is om de problematiek bij het kind in samenhang met de leefomgeving (gezin, familie, school, vrienden) te onderzoeken. De psychologische gesprekken met kinderen en jongeren (pubers) zijn gericht op de relaties die het kind heeft met belangrijke mensen in de omgeving van het kind. Wie zijn belangrijke steunfiguren voor het kind en wie in de omgeving kan het kind het beste ondersteunen wanneer het kind hulp nodig heeft.

Gezinstherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie. Bij gezinstherapie zijn alle gezinsleden veelal vanaf het begin van de therapie aanwezig bij de behandeling. Vaak spelen er relationele problemen in het gezin of zijn er (traumatische) gebeurtenissen geweest die de dynamiek in het gezin hebben veranderd. Ook wordt gezinstherapie bij de kinderpraktijk ingezet wanneer gezinsleden kunnen bijdragen aan positieve veranderingen bij het kind.

Ouderbegeleiding is ook een specifieke vorm van systeemtherapie, waarbij ouders begeleid worden door de kinderpsycholoog in de opvoeding en relatie.

 

Wat heeft mijn kind en ons gezin aan de systeemtherapie?

Systeem- en gezinstherapie is bedoeld voor kinderen, jongeren (pubers) en hun ouders om uit te zoeken waar de problemen (klachten) vandaan komen (opvoeding, familie, jeugdtrauma's, leefomgeving). Systeemtherapie, gezinstherapie en ouderbegeleiding aan kinderen en hun ouders is helpend bij:

 • Het oplossen van conflicten in het gezin, op school of met vrienden.
 • Sociaal sterker worden, meer vrienden krijgen.
 • Het krijgen van inzicht in de oorzaak van de problemen.
 • Het verwerken van (traumatische) gebeurtenissen (bijvoorbeeld het verlies van een belangrijk familielid of vriend).
 • Het verbeteren van de communicatie tussen gezinsleden.
 • Het versterken van de banden tussen familieleden.
 • Het doormaken van een moeilijke levensfase, bijvoorbeeld de puberteit of de fase waarin kinderen uit huis gaan.
 • Het onderzoeken van generationele problemen (erfelijkheid, psychiatrie, normen en waarden, culturele achtergrond ed.).
 • Het oplossen van relatieproblemen tussen de ouders of de kinderen.
 • Opvoedingsproblemen.
 • Het ondersteunen van families met pleegkinderen of samengestelde gezinnen (scheidingen, nieuwe partners).

Inhoud van de gezinstherapie in Amsterdam-Centrum

Tijdens de gezinstherapie bij de kinderpraktijk in het centrum van Amsterdam wordt duidelijk waar de gedrags- en/of emotionele problemen bij het kind vandaan komen. Door familie- of gezinsleden, vrienden of andere naasten, direct of indirect, bij de psychologische behandeling van het kind te betrekken, zorgt ervoor dat probleemsituaties veranderen naar de gewenste situatie van het kind en het gezin. De gespreksvoering is gedragstherapeutisch, narratief en systemisch van aard. Tijdens de gezinstherapie wordt er een genogram gemaakt. Dit is een tekening van de stamboom van een familie en geeft de familiebanden weer, maar ook de structuur van het gezin van herkomst (rollen in het gezin, wie heeft het gezag, opleiding, etc.). Kinderen vinden dit heel leuk om te tekenen en om de verhalen van hun ouders van vroeger te horen.

Een belangrijk uitgangspunt tijdens de gezinstherapie bij de kinderpraktijk is dat het kind en het gezin er niet alleen voor staan: problemen worden samen opgelost en steun wordt gezocht bij belangrijke naasten. Als de interactie tussen ouder en kind verbetert, dan verbetert ook het welzijn van het kind en die van de ouder.
 

Inhoud van de ouderbegeleiding

Het is mogelijk voor ouders om samen (of één ouder) naar de kinderpraktijk in het centrum van Amsterdam te komen. De kinderpsycholoog geeft opvoedadviezen en ondersteuning in het ouderschap. Bij kinderen en jongeren (pubers) met gedragsproblemen, ADD, ADHD of autisme (ASS) is het mogelijk om oudermediatie te krijgen. Oudermediatie is een therapievorm waarbij de ouders handige adviezen krijgen hoe zij het beste hun kind kunnen leren structuur aan te brengen. Oudermediatie zorgt ervoor dat kinderen taken niet uitstellen, huiswerk op tijd afhebben, op tijd komen, spullen niet kwijtraken en wat sneller worden in dingen doen. Ouders zullen merken dat zij minder hun kind hoeven aan te sporen om dingen te doen. Dit voorkomt conflicten en gemopper in het gezin.
 

Opzet van de systeemtherapie

Systeemtherapie kan individueel met het kind, met naasten, met het hele gezin (gezinstherapie) of alleen met de ouders (ouderbegeleiding) plaatsvinden. Het kan zinvol zijn tijdens de behandeling bij de kinderpraktijk om voor het kind belangrijke mensen en steunfiguren mee te nemen naar de behandeling voor één of meerdere sessies. Iedereen is welkom. De systeemtherapie bestaat uit minstens 5-wekelijkse of tweewekelijkse sessies in Amsterdam-Centrum. De systemische behandeling bij de kinderpsycholoog wordt gestopt wanneer het gewenste resultaat bij het kind en het gezin bereikt is.


Alle hulp aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeenten Amsterdam, Diemen, Weesp, Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer, Zaanstreek en Waterland.
 

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychotherapiepraktijk
(Kinder)Psychologenpraktijk Marijke
Nieuwe Keizersgracht 58-2
1018 DT Amsterdam

 

 

Design en strategie PSYmedia

 

Faalangst – Zelfvertrouwen – Slaap - Stress – Burn-out – ADHD – Autisme - Somberheid - Hersenletsel - Epilepsie – Hoogsensitief