Cognitieve gedragstherapie in Amsterdam-Centrum

Veranderen van ongewenste gedragingen en gevoelens bij kinderen

Cognitieve gedragstherapie bij de kinderpraktijk in Amsterdam-Centrum is bedoeld voor kinderen en jongeren (tieners) bij wie bepaalde gedragingen en gevoelens hen in de weg zitten. Hoe een kind zich voelt is van grote invloed op hoe een kind zich gedraagt. Het aanpakken van de onderliggende emoties helpt het kind om een nieuw en beter passend gedrag aan te leren. Cognitieve gedragstherapie is effectief bij kinderen en jongeren (tieners) die last hebben van angsten of bang zijn, faalangst, somberheid, trauma's, slaapproblemen, stress en/of burn-out, negatief zelfbeeld, onzekerheid, zelfvertrouwenproblemen, pijn en/of vermoeidheid, hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit (HSP), en uitstelgedrag (ADD, ADHD en autisme).
 

Wat heeft mijn kind aan gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie aan kinderen en jongeren (tieners) is helpend bij het krijgen van controle over de eigen gedachten, emoties en gedragingen. Hierdoor zal het kind zich anders gaan gedragen in situaties waarbij het kind vóór de gedragsbehandeling bij één van de kinderpsychologen ongewenst reageerde. Het kind krijgt inzicht in de onderliggende redenen van de steeds terugkerende gedragingen en de relatie met zijn/haar emoties. De gedragingen die voor het kind vervelend en ongewenst zijn zullen veranderen en plaatsmaken voor passende en fijne gedragingen.

Inhoud van de cognitieve gedragstherapie aan kinderen

Cognitieve gedragstherapie aan kinderen en jongeren (tieners) bij de kinderpraktijk in het centrum van Amsterdam is erop gericht om veranderingen aan te brengen in ongewenste gedragingen en de onderliggende emoties bij je kind. Je kind krijgt inzicht in de relatie tussen zijn of haar gevoelens, gedachten en gedragingen. Vervelende gedachten en gevoelens worden opgespoord en veranderd naar fijne en positieve gedachten en gevoelens, waardoor je kind op een fijnere en meer passende manier gaat reageren. Bij kinderen wordt gebruik gemaakt van rollenspellen, fantasieverhalen of speltechnieken. Jongeren (tieners) vinden het vaak fijner om te praten, waarbij de kinderpsycholoog gedachten en gedragingen tekent op papier voor verheldering. Soms krijgt je kind (of de ouders) opdrachten mee naar huis, zoals het noteren van situaties waarbij je kind graag anders had willen reageren, en het doen van ontspanningsoefeningen.
 

Opzet van de gedragstherapie in Amsterdam-Centrum

De cognitieve gedragstherapie bij de kinderpraktijk bestaat uit wekelijkse sessies. Het aantal sessies is afhankelijk van het gewenste resultaat bij het kind of de ouders. De sessies zijn individueel (alleen met je kind), maar ouders of belangrijke naasten die je kind in het dagelijks leven kunnen helpen, zijn altijd welkom tijdens de sessies (zie ook systeemtherapie, gezinstherapie en ouderbegeleiding).


Alle hulp aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeenten Amsterdam, Diemen, Weesp, Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer, Zaanstreek en Waterland.
 

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychotherapiepraktijk
(Kinder)Psychologenpraktijk Marijke
Nieuwe Keizersgracht 58-2
1018 DT Amsterdam

 

 

Design en strategie PSYmedia

 

Faalangst – Zelfvertrouwen – Slaap - Stress – Burn-out – ADHD – Autisme - Somberheid - Hersenletsel - Epilepsie – Hoogsensitief