Werkwijze jeugdhulp in Amsterdam-Centrum

Hulp aan kinderen en jongeren

In de kinderpraktijk voor jeugdhulp van kinder- en jongerenpsycholoog dr. Marijke van de Laar worden kinderen en jongeren (pubers) behandeld of (diagnostisch) onderzocht in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar in het centrum van Amsterdam. Afhankelijk van de hulpvraag worden kinderen en ouders geholpen door een kinder- en jeugdpsycholoog bij de kinderpraktijk van Marijke, kindertherapeut, creatief therapeut en/of planning- en leercoach. Vanwege de lange wachttijden bij de kinder- en jeugdpsychologen in Amsterdam-Centrum worden kinderen tot 12 jaar nu ook behandeld door onze kindertherapeut in Amsterdam-Zuid. Het aantal sessies is afhankelijk van het te behalen gewenste resultaat van de ouders en het kind. Dus dat kunnen er 2 zijn, maar ook 30. Alle zorg wordt 100% vergoed via de eigen gemeente (Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Weesp en Zaanstad/Waterland).

Aanmelden van kinderen en jongeren

Kinderen tot en met 12 jaar worden aangemeld door hun gezaghebbende ouders. Jongeren en pubers van 13 tot en met 15 jaar kunnen zichzelf aanmelden met toestemming van (beide) gezaghebbende ouders. Boven de 16 jaar is geen toestemming van de ouders meer nodig. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@psycholoogmarijke.nl of te bellen naar 06-20177663 (spreek een bericht in als de voicemail aanstaat).
 

Het intakegesprek in Amsterdam-Centrum

Een eerste afspraak van 50 minuten is een intakegesprek, waarbij er de problematiek van je kind (en eventueel van het gezin) besproken wordt. Bij kinderen onder de 12 jaar zijn zowel de ouders als het kind aanwezig (als ouders slecht contact hebben met elkaar door bijvoorbeeld een scheiding, dan wordt de intake met enkel één ouder gehouden). Jongeren (pubers) boven de 13 jaar kunnen ook het intakegesprek hebben zonder de ouders. Er wordt dan nog wel contact opgenomen met de ouders over het vervolgtraject. Bij wenselijk kan er nog een oudergesprek plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek wordt de problematiek besproken en een voorstel gedaan voor een psychologisch behandel- of trainingstraject in Amsterdam-Centrum, of bij kinderen tot 12 jaar die direct willen starten in Amsterdam-Zuid. Mocht je kind niet op de juiste plek zitten bij één van de kinderpsychologen- en/of therapeuten van de kinderpraktijk, dan kan deze je kind doorverwijzen naar de juiste therapeut, psycholoog of psychiater.

De kinderpsycholoog of kindertherapeut komt bij gewenst ook aan huis.

 

Kinder- en jeugdpsycholoog Marijke is tevens neuropsycholoog en behandelt daarom ook volwassenen: www.psycholoog-amsterdamcentrum.nl.

Alle hulp aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeenten Amsterdam, Amstelveen (en omstreken), Diemen, Weesp of Zaanstad/Waterland.

Vervolgafspraken voor kinderen en pubers in Amsterdam-Centrum

De vervolgsessies van 45 tot 50 minuten kunnen alleen met je kind plaatsvinden en vinden wekelijks of tweewekelijks plaats in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel) en bij kinderen tot 12 jaar die direct geholpen willen worden in Amsterdam-Zuid (nabij Stadionplein). Het is ook mogelijk om oudergesprekken of gezinsgesprekken te hebben (gezinstherapie en systeemtherapie). De behandeling en gedragstherapie bij de kinder- en jeugdpsycholoog richt zich op het vinden van de onderliggende oorzaak, en op het oplossen en voorkomen van de ervaren problemen bij je kind. Uitgangspunten tijdens de psychologische behandeling en gedragstherapie bij je kind zijn het bevorderen van het zelfvertrouwen, het verminderen van (faal-)angst en stress, het zelf leren vinden van oplossingen, het stimuleren van de zelfstandigheid en het vergroten van de aandachtsspanne. Ouders leren te luisteren naar de behoefte van hun kind en hoe ze probleemoplossend gedrag kunnen stimuleren.
 

Contact met school over je kind

Als er concentratie- en aandachtsproblemen aanwezig zijn, wordt er vaak ook contact gelegd met school. Dit is gewenst wanneer de leerkrachten een actieve rol kunnen spelen tijdens lessen op school (bijvoorbeeld om het concentratievermogen te verbeteren bij je kind) of voor het krijgen van meer tijd voor toetsen bij je kind. Er wordt tevens contact opgenomen met de school van je kind als er sprake is van depressiviteit of burn-out bij de jongere of puber. De klachten zijn dan vaak zo indringend aanwezig dat er een goede samenwerking nodig is tussen ouders, school, huisarts, hulpverleners (o. a. de kinder- en jeugdpsycholoog van de kinderpraktijk) en de jongere zelf. Dit geldt ook voor ernstige lichamelijke problematiek of conversieproblematiek. Uiteraard wordt het contact pas gelegd na toestemming van de ouders en het kind.
 

Algemeen over de kinderpraktijk in Amsterdam-Centrum

De behandeling bij de kinderpraktijk door een kinder- en jeugdpsycholoog in het centrum van Amsterdam is laagdrempelig en kan net de ondersteuning geven die je kind nodig heeft. Ook is de psychologische behandeling bij je kind een goede aanvulling op psychotherapie of psychiatrie, omdat de hulp bij de kinderpraktijk heel praktisch en oplossingsgericht is.

AGB-code Kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ: 94016527
AGB-code Praktijk Psycholoog Marijke Amsterdam: 94063604

Ben je niet tevreden over het testonderzoek of de behandeling bij je kind door het team van de kinderpraktijk, dan kan je contact opnemen met haar collega's bij de psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht of bij haar beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

De kinderpsychologenpraktijk Marijke Amsterdam is in bezit van een geldig Kwaliteitsstatuut GGZ.

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychotherapiepraktijk
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@psycholoogmarijke.nl


PLAN MIJN ROUTE

 

Design en strategie PSYmedia

 

Faalangst – Zelfvertrouwen – Slaap - Stress – Burn-out – ADHD – Autisme - Somberheid – Depressie - Hersenletsel - Epilepsie – Hoogsensitief