Tarieven/vergoedingen voor kinderen

Kinderpraktijk van Marijke in Amsterdam-Centrum

 

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Vergoeding via de gemeente of zorgverzekering.
  2. Via een persoonsgebonden budget (pgb).
  3. Zelf betalen.

 

1. Vergoedingen

Dr. Marijke van de Laar is geregistreerd als kinder- en jeugdpsycholoog NIP en kinder- en jeugdpsycholoog SKJ. Sinds 2015 wordt de psychologische zorg van kinderen en jongeren (pubers) geregeld via de gemeente waar het kind geregistreerd staat. Deze zorg heette voorheen 'eerstelijnspsychologische zorg' of 'generalistische basis GGZ'. Sinds 2018 wordt deze kinderpsychologische zorg 'Specialistische Jeugdhulp Segment B' genoemd. De psychologische zorg bij de kinderpraktijk door een kinder- en jeugdpsycholoog aan kinderen en jongeren (pubers) wordt geheel vergoed door de gemeente. Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake is van een verwijzing door de huisarts of arts op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Heeft je kind geen stoornis, dan is er sprake van lichte problematiek en wordt er van ouders verlangd dat ze de zorg zelf betalen aan de kinderpraktijk (zie de tarieven-tabel op deze pagina). Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunnen we kijken bij de gemeente of er toch vergoedingsmogelijkheden zijn. Voor kinderen en jongeren (pubers) onder de 18 jaar geldt geen eigen risico van € 385,00.

Bij jongeren die 18 jaar zijn wordt de psychologische zorg vergoed door hun zorgverzekering (met eigen risico van € 385,00). Kinder- en jeugdpsycholoog Marijke heeft een geldig kwaliteitsstatuut, waardoor jongeren die 18 jaar zijn vergoeding krijgen vanuit de zorgverzekering.

Uitzondering: Psychologische zorg aan kinderen en jongeren (pubers jonger dan 18 jaar) met een handicap wordt vergoed via de zorgverzekering. Dit wordt dan 'psychische klachten door somatische problematiek' genoemd. Het eigen risico van € 385,00 geldt dan niet.

 

2. Persoonsgebonden budget (pgb)

Het is mogelijk om de behandelsessies of het testonderzoek bij je kind vergoed te krijgen via een pgb. Ouders gaan hiervoor naar het jeugdloket van de eigen gemeente en leggen het zorgtraject die de kinderpsycholoog van de kinderpraktijk opstelt, voor aan een ouder- en kindadviseur. Nadat er toestemming is gekregen voor het beschikbaar stellen van het bedrag voor het zorgtraject, kunnen we starten met het psychologische behandeltraject bij je kind.

 

3. Tarieven voor zelf betalen

Een intakegesprek van 50 minuten € 90,00
Een behandelsessie van 45-50 minuten € 90,00
Neurofeedback van 30 minuten € 45,00
Neurofeedback van 50 minuten € 90,00
Schoolobservatie t.b.v. onderzoek € 180,00
Intelligentie-onderzoek € 450,00
Onderzoek naar de sociale vaardigheden € 450,00
Hersenonderzoek t.b.v. neurofeedback € 550,00
Hersenonderzoek en neuropsychologisch onderzoek € 950,00
Neuropsychologisch onderzoek € 700,00
Testen van ADD, ADHD of autisme € 700,00
Testen van ADD, ADHD of autisme aangevuld met een intelligentie-onderzoek € 950,00


Kinder- en jeugdpsycholoog Marijke van de Laar is vrijgesteld van btw. Dit betekent dat ouders niet extra belast worden met btw-kosten.

Zelf betalen van het onderzoek en/of behandelsessies bij je kind. Aan het einde van elke maand ontvangen de ouders een factuur met een specificatie van het aantal psychologische behandelsessies die het kind bij de kinderpraktijk gehad heeft. De ouders betalen het bedrag rechtstreeks aan de kinderpraktijk.
 

Algemene informatie en regels

Binnen 24-uur een afspraak afzeggen. Aan afspraken die meer dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, zijn geen kosten verbonden. Een afspraak afzeggen kan via de telefoon, een bericht achterlaten op de voicemail, een tekstbericht sturen (sms naar 06-20177663) of via e-mail (info@psycholoogmarijke.nl). Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt € 65,00 in rekening gebracht. Dit geldt ook voor afspraken waarop het kind en het gezin niet verschijnen. Deze afspraken worden niet vergoed door de gemeente of zorgverzekering.

Algemene gegevens kinder- en jeugdpsycholoog Marijke
AGB-code Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/SKJ: 94016527
AGB-code praktijk Psycholoog Marijke Amsterdam: 94063604